Krzysztof Sokolovski

autor biogram dyplom

Pracą dyplomową rozpocząłem poszukiwania symboli jedności ducha i materii. Strukturę tych symboli upodobniłem do budowy biblijnej Arki Przymierza. Cherubinem stała się dla mnie warstwa malarska, przebłagalnię zastąpiło podobrazie, a to, co jest pod nim ukryte, odszukać można w budowie świata i duszy człowieka. Moje reprezentacje twórcze usiłują zmodernizować i dostosować tematykę sakralną do świata współczesnego. Duchowość świata, którą dostrzega człowiek, jest niezmienna, jednak jej wyraz musi podążać za poziomem wiedzy naukowej i obecnej percepcji rzeczywistości.

Krzysztof Sokołowski

Sztuka może służyć jako instrument ułatwiający i wzmacniający kontakt człowieka ze sferą sacrum, służyć ukazywaniu bożej obecności. W tym sensie walor służebności nadaje powstałym dziełom sztuki sakralnej cechy sztuki użytkowej. Ikona, obraz związany z przeżyciem duchowym, jest świadectwem, a zarazem łącznikiem i doświadczeniem danym nam, by móc pokonać ograniczenia i opór, które stwarza materia, gdy pragniemy zajrzeć w przestrzeń innego wymiaru, w przestrzeń ducha, przestrzeń pozazmysłowego postrzegania rzeczywistości Królestwa Bożego. Człowiek umiejscowiony między materią a duchem stale dokonuje takiego wyboru podchodząc do ikony. Poprzez kontemplację jednak otwiera się jak okno na działanie nieznanego.

Prace Krzysztofa Sokolovskiego poświęcone są poszukiwaniu sacrum. Rezultatem jego dociekań, skupionych obecnie na sztuce ikony, jest stworzenie koncepcji ikony relikwiarzowej, u podstaw której znajdują się przemyślenia dotyczące wspólnych elementów teologii Wschodu i Zachodu, gdzie łączy elementy świata materialnego (relikwie) z przestrzenią duchową (kanonem ikony). Pracami tymi, o charakterze wysoce kontemplacyjnym, rozpoczyna drogę ku odnalezieniu wzorca wszystkiego poprzez sztukę.

II st. kwal. Andrzej Rysiński, prof. ASP

Ur. 1985; studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku (2009–2012) oraz Warszawie (2012–2014). Nagroda Rektora ASP w Gdańsku za organizację Międzynarodowego Festiwalu Młodej Sztuki „IFYart” na Litwie, 2011. Wystawy indywidualne: Ikona relikwiarzowa, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa oraz Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej ICONart, Lwów, 2013; prezentacja pracy dyplomowej, Dom Polski w Ejszyszkach (Litwa), 2014. Wyróżnienie w konkursie „artNoble 2014” w kategorii najlepszy dyplom wyższych szkół artystycznych Polski na Festiwalu Miasto Gwiazd, Żyrardów, 2014.