Anna Selerowicz

autor biogram dyplom

Przy realizacji projektu magisterskiego miałam okazję pracować nad dwoma obiektami niezwykłej klasy. Przedmiotem analizy były obrazy z XVII wieku, przedstawiające portrety kobiece Portret kobiety w kryzie oraz Portret drugiej żony Sebastiana Leerse, pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Autorstwo obu obrazów przypisywane jest Antonowi van Dyckowi. Temat pracy wymagał zgromadzenia obszernej wiedzy historycznej, a także umożliwił mi realizację zainteresowań naukowych w zakresie prowadzenia badań analitycznych i porównawczych, skutkujących ciekawymi odkryciami.

Anna Selerowicz

Nagrodzone dzieło magisterskie Anny Selerowicz jest wielorakie. To potrójny laur z ocen celujących: dzieło z zakresu badań, konserwacji i teorii, które miałam przyjemność prowadzić, oraz dzieło rysunkowe – nagrodzony aneks pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Stachańczyka.

 

Ani, osobie uzdolnionej, zaproponowałam coś unikalnego – badania i konserwację-restaurację wybitnych dzieł oraz napisanie kompendium na temat najnowszych metod badań. Temat to problematyka wielokryterialnych badań konserwatorskich, w tym historycznych, ikonograficznych i technologicznych, dwóch obrazów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku przypisywanych Antonowi van Dyckowi – Portretu kobiety w kryzie oraz Portretu drugiej żony Sebastiana Leerse. Dokonano trudnej konserwacji pierwszego z dzieł.

Cechą wyróżniającą pracę magisterską Anny Selerowicz jest holistyczne traktowanie dzieł i problemów. Dzięki współpracy z drugim promotorem – dr inż. Joanną Kurkowską udało się prowadzić tę dysertację na wysokim poziomie współpracy interdyscyplinarnej.

 

Dzieła sztuki, przy całym ich bogactwie, urodzie, stanowią wspaniały i ogromny materiał do studiów. Zatem gorąco życzę Ani Selerowicz konsekwencji i wspaniałej żeglugi na oceanie życia.

prof. Iwona Szmelter

Ur. 1986; studiowała na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2005–2009) oraz Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2007–2014). Stypendium naukowe w latach 2007–2012. Dziedziny działalności artystycznej: rysunek, malarstwo, techniki mieszane. Wystawa indywidualna Inspiracje, Bemowskie Centrum Kultury, Warszawa, 2014.