Maciej Januszewski

autor biogram dyplom

Malarstwo to osobiste świadectwa stanów pamięci. Znaki pamięci, w których ważny jest kolor. Kolor jest w nich ukryty, jak w procesie wydobywania obrazów z pamięci, kolor jest pod spodem. Prace graficzne są przypominaniem sobie form i znajdowaniem ich w drewnie. Drewno ma kontakt z papierem, na którym pojawia się odbitka. Pisanie i projektowanie książki było dla mnie próbą systematyzacji własnego języka. Pojawiające się ślady i kolory – to są formy. Formy przybierają kształty, kształty niosą znaczenia. Znaczenia budują problemy. Problemy powodują zdarzenia.

Maciej Januszewski

Czy znak ma jeszcze siłę i potencjał we współczesnej sztuce? Cykl grafik Maćka Januszewskiego Formy w jednoznaczny sposób świadczy na korzyść znaku. Zawarta jest w nich energia przekazu, dostrzegalny zapis indywidualnych doświadczeń, historia, opowieść, dowcip, pierwotna siła i wreszcie graficzna uroda. Nie ma w tych pracach zbędnej kokieterii. Jest podstawowe dla grafiki zestawienie czerni i bieli. Odbitkom towarzyszą matryce wycięte pieczołowicie z drewnianej sklejki. Przejście od ilustracyjnych, narracyjnych znaków do abstrakcyjnych monumentalnych form to kulminacja cyklu, jego najciekawszy fragment. Praca dyplomowa Maćka Januszewskiego otrzymała wyróżnienie Rektora ASP w Warszawie.

prof. Andrzej Węcławski

 

Spirala prowadzi w lewo • ku środkowi • aż do początku • odkrywamy punkty doświadczone • a potem powrót • w prawo • ku wyjściu • z bagażem przemyśleń, refleksji, odpowiedzi

Maciej Januszewski jest przykładem studenta świadomie wybierającego te wartości dydaktyczne, które są mu potrzebne do tworzenia własnego świata. Zna zarówno swoje dostatki, jak i niedostatki, znakomicie umie dobierać rzeczywistość do swoich potrzeb. Ten rodzaj studiowania wymaga także partnerskiego zaangażowania pedagoga.

Efektem takiej koncepcji studiowania jest dyplom, który jest świadomym połączeniem działań interdyscyplinarnych, gdzie konwencje, technologie służą artystycznej wypowiedzi. Wypowiedzi subiektywnej, lecz z komunikatywnym przesłaniem do odbiorcy. To zbiór przemyśleń, swoiste myślenie o myśleniu. Z wielkim poczuciem filozoficznego humoru. Grafika, malarstwo, projektowanie graficzne tworzą tu niepodzielną całość. Ta praca to dzieło o bardzo dużej wartości artystycznej.

prof. Lech Majewski

Ur. 1991; studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie 2009–2014. Zajmuje się grafiką wydawniczą i warsztatową, malarstwem, rysunkiem, fotografią. Wystawy indywidualne: Belichtungszeit, Friedrich-Ebert-Stiftung, Monachium, 2009; Turbo Galeria, Warszawa: IN_OUT (z Dominikiem Robakiem), 2011, i Rezerwat (z Mateuszem Machalskim), 2012; Bilddeutung, Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hilden, 2012. Projekty m.in. dla Muzeum Plakatu w Wilanowie, Friedrich-Ebert-Stiftung w Monachium, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia na konkursach graficznych, projektowych i fotograficznych.