Weronika Kowalska

autor biogram dyplom

Głównym motywem mojej pracy dyplomowej jest porównanie dwóch japońskich stolic: dawnej – Kioto i dzisiejszej – Tokio. Temat porusza aspekt mocnego zakorzenienia tradycji i kontrastującej z nią nowoczesności. Pokazuje Kraj Kwitnącej Wiśni jako niesamowite zderzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, gdzie pojmowanie czasu góruje nad pojmowaniem przestrzeni. Sztuka, filozofia i estetyka japońska – tak różne, a jednocześnie tak niezmienne w ciągu wieków.

Weronika KOwalska

Temat projektu dyplomowego Weroniki Kowalskiej wyrósł z jej wieloletnich zainteresowań kulturą Japonii.
Ostateczne ujęcie tematu zderza, a zarazem łączy elementy tradycji historycznej z obliczami współczesności. Taka optyka pozwoliła zbudować niezwykle bogatą i wielowarstwową całość poprzez symboliczne zestawienie dwóch, symetrycznych względem osi przestrzeni, kontrastujących stref – tematycznie odnoszących się do Kioto oraz Tokio. Równolegle prezentowane wizualne „cytaty” z wytypowanych przez Panią Weronikę siedmiu „dyscyplin” (architektura, wnętrza, ogród, technologia, wzornictwo, moda i kulinaria) umożliwiły konfrontację dawnych i współczesnych artefaktów.
Przemyślany i precyzyjny dobór przykładów stworzył intrygujący scenariusz, pokazujący, że to, co historyczne nosi zalążek nowoczesności, a to, co współczesne zawiera gen wielowiekowej tradycji.
Stylistyczna prostota rozwiązań jest wielką zaletą tego projektu, pozwalającą zaistnieć precyzyjnie wybranej kolekcji różnorodnych eksponatów, mebli, przedmiotów codziennego użytku czy strojów. Istotną częścią wyrazu przestrzeni są cztery wielkoformatowe projekcje multimedialne z opracowaniem ich sekwencji.
Pani Weronika dała się poznać nie tylko jako osoba utalentowana, ale również wyjątkowo zdeterminowana wobec stawianych sobie celów.

dr hab. Anna Sławkowska-Rode, prof. ASP

Ur. 1990; studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz (2009–2014) oraz w Studium Pedagogicznym (2012–2014) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się wystawiennictwem, malarstwem sztalugowym i projektowaniem graficznym. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Współpracuje z firmą Roche Diagnostics, dla której opracowała graficznie kalendarz na rok 2014 dla poradni diabetologicznych w całej Polsce.