Paulina Ostasz

autor biogram dyplom

Projekt jest odpowiedzią na realną potrzebę utworzenia przestrzeni ekspozycyjnych dla bogatej kolekcji wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie. Zależało mi na tym, aby proponowane przeze mnie rozwiązania funkcjonalne odpowiadały potrzebom współczesnego muzeum designu, które powinno być ośrodkiem o szerokim programie edukacyjno-wystawienniczym. W projekcie ekspozycji wzornictwa korzystałam z rozwiązań nowoczesnych w formie, ale harmonijnie wpisujących się w zastaną architekturę przemysłową kompleksu Schichta.

Paulina Ostasz

Zainteresowanie wystawą Chcemy być nowocześni. Polski design 1955–1968 z 2011 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie potwierdziło konieczność zapewnienia stałego miejsca dla ekspozycji historii polskiej sztuki projektowania, na miarę potrzeb współczesnego muzealnictwa.
Godną uwagi propozycją nadrobienia zaniedbań w tej dziedzinie jest projekt Pauliny Ostasz. Decyzja zlokalizowania Centrum w obecnie niszczejącej zabytkowej Fabryce Schichta na warszawskiej Pradze to wynik troski o właściwe gospodarowanie zabytkami postindustrialnymi w Polsce. Koncepcja adaptacji zabytkowej fabryki jest logicznie spójna i obejmuje trzy strefy: Centrum Wzornictwa Nowoczesnego, stałą wystawę wzornictwa, część administracyjną. Projekt zawiera kompleksowe rozwiązanie architektoniczno-plastyczne poszczególnych stref.
Decydujący wpływ na wysoki poziom opracowania miały dobrze przygotowane założenia funkcjonalno-użytkowe oraz całościowe podejście do projektu, który wiąże problematykę architektury, projektowania wnętrz, wystaw, grafiki, a także architektury krajobrazu (aneks pod kierunkiem dr E. Myjak-Sokołowskiej).

prof. Henryka Noskiewicz-Gałązka

Ur. 1988; studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2008–2012) oraz Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012–2014). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013); stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się projektowaniem wnętrz mieszkalnych i użytku publicznego. I nagroda w konkursie Designed for Poznań. Uczestniczka wystaw pokonkursowych: Milan Design Week, DMY International Design w Berlinie, Arena Design w Poznaniu.