Izabela Tarka

autor biogram dyplom

Celem projektu rewitalizacji nieczynnego krakowskiego hotelu Forum była przede wszystkim dokumentacja budynku zagrożonego wyburzeniem. Ważne było dla mnie udowodnienie, że mimo kontrowersji, jakie budzi architektura Forum obiekt ten ma w sobie olbrzymi potencjał. Dzięki projektowi udało mi się pokazać, że hotel można przystosować do obecnych standardów i stworzyć niebanalne, ciekawe wnętrza, które z pewnością przyciągnęłyby turystów z całego świata jak w latach jego świetności.

Izabela Tarka

Dyplom pani Izabeli Tarki jest wynikiem jej poszukiwań i zainteresowań architekturą modernizmu. Znienawidzony przez miłośników historycznego Krakowa, a podziwiany przez zwolenników nowoczesnej architektury hotel Forum stał się tematem pracy projektowej. Dyplomantka dotarła do rodziny nieżyjącego już architekta Janusza Ingardena, zapoznała się z zachowanymi podkładami architektonicznymi i na ich podstawie stworzyła własną wizję wnętrz.
Pani Iza pracę projektową poprzedziła wnikliwą analizą zastanej przestrzeni oraz obecnych standardów, wymagań i przepisów dotyczących budynków hotelowych. Następnie uporządkowała strefę użytkową – wejście, recepcję, przestrzeń lobby, pomieszczenia administracji, kawiarnię i restaurację, a także przestrzeń zewnętrzną otaczającą hotel. Stworzyła własną wizję wnętrz hotelu z poszanowaniem zastanej architektury, ale nadając jej zupełnie nowy wyraz. Nowoczesny, odwołujący się użytymi materiałami i formami charakter został przełamany miękkością tkanin, kolorem czy choćby autorskim rozwiązaniem formy strukturalnej zastosowanej w suficie i na ścianach recepcji.
Całość jest spójna, architektura zmodernizowanego obiektu i jego wnętrza, dzięki prostocie, powściągliwości i zastosowanym materiałom, wydobywa urodę i niepowtarzalny wdzięk hotelu. Hotel widmo otrzymał nowe życie.

dr Beata Dobryjanowicz

Ur. 1990; studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2009–2014. Stypendium rektorskie dla najlepszych studentów, 2010–2014. Zajmuje się architekturą wnętrz i rzeźbą. Pracuje w Kreativa Architekci Wnętrz, współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław przy projekcie Tu było, tu stało (dokumentacja i prezentacja warszawskich budowli wartościowych pod względem architektonicznym bądź historycznym, które zostały wyburzone lub przekształcone po 1989 roku).