Małgorzata Mozolewska – uczestniczka Coming Out 2010 oraz Piotr Karski – grafik Coming Out 2013 uzyskali stypendia w ramach XII edycji Programu Młoda Polska.

http://mkidn.gov.pl/pages/posts/mloda-polska-2015-5392.php